Załatwianie spraw

 

Podania, wnioski i pisma interesantów przyjmuje sekretariat placówki.

Sprawy można załatwiać także korespondencyjnie, kierując na adres Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie. Rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw udziela sekretariat placówki, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.