Ochrona Danych Osobowych

 

Ochrona Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych informuje, że w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się:

iod@zkz.tczew.pl