Jednostki organizacyjne

 

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10 jest publiczną placówką oświatową.

W skład Zespołu Kształcenia Zawodowego wchodzą:

  1. Centrum Kształcenia Praktycznego,
  2. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,
  3. Gimnazjum Nr 5  z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Tczewie
  4. Centrum Kształcenia Ustawicznego ( Szkoła Policealna, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych).