Strona główna

    

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Kształcenia Zawodowego

w  Tczewie 

 

 

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie

 83-110 Tczew; ul. J. Sobieskiego 10

tel. 58 531 74 44; tel/fax 58 531 74 44

www.zkz.tczew.pl

sekretariat@zkz.tczew.pl

sekretariat szkoły czynny od poniedziałku – piątku w godz. 8:00 – 15:00

NIP: 593 242 57 17

 

Na tej stronie udostępniamy informacje publiczne zgodnie z zapisami:

 

  • Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198);
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926);
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 67 poz. 619);
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.